Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Závěr uvedených slavnostních dní u příležitosti otevření Aktivačního centra uskutečnila Základní škola a Mateřská škola ve Strakonicích, Plánkově ulici 430 (Jihočeský kraj) v pátek dne 24.9.2010 od 12.30 hodin. Skvělá organizační příprava ředitelky školy Mgr. Evy Vácové a jejího týmu zajistila důstojný průběh akce s mnoha významnými hosty. Činnost školy postupně ve svých spontánních projevech s velkým uznáním ocenili představitelé města, kraje, partnerských ministerstev, Senátu ČR a zástupců profesionální armády.
 
Závěrem lze konstatovat, že smyslem projektu Aktivačních center je vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit především pro absolventy škol, kteří nevyužívají služeb sociální péče a nejsou schopni zaměstnání ani v chráněných dílnách.
Vzdělávací nabídka formou prakticky přizpůsobených kursů směřuje k jejich všestrannému rozvoji, k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí získaných na úrovni předchozího vzdělávání a tudíž k zvýšení kvality jejich života.

Při základních školách speciálních, které mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním této mládeže a mají vhodné podmínky k dalším vzdělávacím aktivitám, se formou aktivačních center rýsuje smysluplná nabídka celoživotního učení osob s těžšími formami mentálního postižení. Zatím v 5 krajích ČR. Bude jejich úspěch výzvou pro ostatní?

 

zakladni_logolink_opvk.png