Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 
Bakaláři – školní matrika                                                                                1 ped.
Kurz pro asistenty pedagoga                                                                         3 ped.
Zvládání stresu a duševní zdraví                                                                      1 ped.
Dopad změn zák. a podz. Norem pro vnitřní normotvorbu škol                             1 ped.
Orientační logopedické vyšetření                                                                    1 ped.
Diagnostika spec. poruch učení                                                                      1 ped.
Základy znakového jazyka neslyšících 2                                                            2 ped.
Test rizika poruch čtení a psaní                                                                      1 ped.
Prvouka 2                                                                                                   4 ped.
S interaktivní výukou v rámci rozvoje vzdělávání                                                2 ped.
Diagnostika SVPU                                                                                         2 ped.
 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 
 
23.9.2008                   Účast na turnaji v minikopané ve Šluknově                              8 žáků
11.11.2008                 Přednáška – protidrogová prevence                                      18 žáků
13.11.2008                 Prezentace odborných učilišť   - vycházející žáci                   22 žáků
26.11.2008                 Zábavné odpoledne s volbou MISS školy                             25 žáků
5.12.2008                   Mikulášské besídky – ve třídách
19.12.2008                 Vánoční besídka s účastí rodičů – všichni žáci školy
26.2.2009                   Florbalový turnaj v Děčíně                                                      8 žáků
26.3.2009                   Účast na turnaji Spec. škol okr. Děčín v sálové kopané           7 žáků
 2.4.2009                    Zlaté kladívko, soutěž v prac. dovednosti žáků
                                   7.-9. ročníků Spec. škol okr. Děčín                                        3 žáci
23.4.2009                   Zlatá nitka, soutěž v prac. dovednosti žákyň
                                   7.-9. ročníků Spec. škol okr. Děčín                                        3 žákyně
29.4.2009                   Účast v IX. roč. výtvarné soutěže Spec. škol               16 žáků
30.4.2009                    Školní kolo SHM                                                                   58 žáků
5.5.2009                     doprava – bezpečnost – městská policie                                  33 žáků
7.5.2009                     Okresní kolo SHM v Rumburku                                             8 žáků
12.5.2009                   trestní právo – městská policie                                     36 žáků
28.5.2009                   Přírodovědná soutěž žáků 6.-9. roč.                                        4 žáci
9.6.2009                     zdravý životní styl                                                                    35 žáků
19.6.2009                   Účast na závodech zdatnosti žáků Spec. škol – 6.-9. roč.        4 žáci
25.6.2009                   Přespolní běh s plněním úkolů na stanovištích 4.-9. roč.           62 žáků
 
 
 
Mimoškolní aktivity:
 
Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                                  6 žáků
Počítače                                                                                              8 žáků
Taneční kroužek                                                                                   8 žáků
Dovedné ruce                                                                                      8 žáků

Pěvecký kroužek                                                                                   8 žáků

Pokračování