Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Jan Purnoch, psycholog
Mgr. Pavla Křepelková, spec. pedagog, 25 let praxe, SPC 1 rok
Mgr. Zdeňka Doleželová, spec. pedagog, 25 let praxe, SPC 3 roky
 
U pedagogických pracovníků je uváděna pouze pedagogická praxe
 
 
 
SPC pro MP:
Obsazení – 1 speciální pedagog, 1 psycholog, 1 sociální pracovnice, 1 logopedka
Působnost: okres Děčín, od 1.1.2009 Šluknovský výběžek
Adresa: Žitná ul. 1119/12 Rumburk
 
 
Během prosince 2004 došlo k přestěhování centra z prostor v MŠ V Podhájí 277/12, kde centrum působilo od svého zřízení v roce 1998, do Žitné ulice. Přestěhování bylo nutné z hlediska potřeby větších prostor pro práci s klienty.
            Centrum má v evidence již 1284 klientů s mentálním, řečovým, tělesným či kombinovaným postižením. Během školního roku přibylo dalších 200 klientů, u kterých z větší části převažuje logopedická diagnóza. Péče byla ukončena u 51 klientů. Dále byla převedena dokumentace 15 klientů do SPC Děčín. Pracovnice rozšiřovaly svoji péči i o klienty s tělesným a kombinovaným postižením. Dále pokračovaly se zajištěním logopedické péče pro veřejnost vzhledem k nedostatečnému pokrytí této péče ve výběžku. Péče o předškolní děti probíhala formou spolupráce s rodinami, dále pak zajištěním individuálních integrací do běžných tříd MŠ a u dětí, které nedocházely do předškolního zařízení v prostorách centra.
            Obdobně péče o děti školního věku zahrnovala především práci s rodinami zdravotně postižených dětí, spolupráci se speciálními školami a individuální výukou u dětí zbavených povinnosti docházet do školy.
           
 
 
Údaje o zařazování dětí:
 
Ve školním roce 2009/2010 nepřišel k zápisu ani jeden žák.
            Během školního roku bylo vřazeno celkem 28 žáků. Povinnou školní docházku v praktické škole ukončilo 14 žáků. Ze 7. ročníku 3 žáci, z 8. ročníku 5 žáků a z 9. ročníku 4 žáci. 2 žáci ukončili docházku ve speciální škole.
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 
Prospěch:         s vyznamenáním                     13 žáků             tj.                   13,13 %
                        prospělo                                85 žáků             tj.                   85,86 %
                        neprospělo                               1 žák               tj.                1,01 %