Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomocná škola:           Vzdělávací program pomocné školy
                                   Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97 – 22 s platností od 1.9.1997
 
Školní vzdělávací program – 1.,2.,3.,6.,7.,8. ročník
 
 
 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi
 
            Ve škole a SPC pro MP pracuje 23,95 přepočtených pracovníků, fyzicky 31 lidí. Pedagogických pracovníků je 24.
 
Ředitel:
Mgr. Vladimír Šamša, spec. pedagog, 28 let praxe, na Spec.ZŠ 28 let
 
Zást. ředitele:
Mgr. Miloš Vetešník, pedagog, 37 let praxe, na Spec.ZŠ 6 let
 
Učitelé:
Olga Kořínková, učitelka MŠ, 40 let praxe na Spec.ZŠ 17 let
Emílie Procházková, učitelka MŠ + spec. pedagog, 33 let praxe, na Spec.ZŠ 17 let
Mgr. Ivana Skramužská, spec. pedagog, 35 let praxe, na Spec.ZŠ 35 let
František Horčička, ÚSO, bez kval., 12 let praxe, na Spec.ZŠ 12 let
Helena Zápotocká, ÚSO, 30 let praxe, na Spec.ZŠ 8 roků
Mgr. Olga Richterová, spec. pedagog, 40 let praxe, na Spec.ZŠ 40 let
Mgr. Karin Slánská, učitelka MŠ, 13 let praxe, na Spec.ZŠ 9 let
Mgr. Věkoslava Dudková, spec. pedagog, 26 let praxe, na Spec.ZŠ 14 let
Bohumil Bis, ÚSO, 6 roků praxe, na Spec.ZŠ 6 roků
Karel Nedvídek, ÚSO, 4 roky praxe, na SZŠ 4 roky
Bc. Jana Vomelová, ÚSO, 8 let praxe, na Spec.ZŠ 3 roky
Mgr. Eva Bredlová, učitelka 4 roky praxe, na Spec.ZŠ 4 roky
Bc. Alena Tesařová, učitelka, 34 let praxe, na Spec.ZŠ 2 roky
Jitka Dvořáčková, učitelka, 27 let praxe, na Spec. ZŠ 2 roky
Jindřiška Horčičková, učitelka, 40 let praxe, na Spec.ZŠ 2 roky
 
Vychovatelky:
Radka Rigová, SOU, asistentka pedagoga, 12 let praxe, na Spec.ZŠ 12 let
Blanka Sommerschuhová, SOU, asistentka pedagoga, 11 let praxe, na Spec.ZŠ 11 let
Kamila Kotmelová, SOU, vychovatelka škol. družiny, 2 roky praxe
 
Správní zaměstnanci:
Jana Farkašová, uklizečka
Zdeňka Váňová, uklizečka
Dagmar Míková, ekonom
Jana Kesllerová, školnice
Jana Masařová, mzdová účetní
 
SPC pro MP
Mgr. Věra Forferová, psycholog, SPC 1 rok

Radmila Breburdová, sociální pracovnice

Pokračování: