Jdi na obsah Jdi na menu
 


·        Přikrmování lesní zvěře (Tv, Pč, Př)
 
Leden – měsíc studených a mrazivých dnů
·        Les v zimě, vycházka do lesa, návštěva Arboreta – Šluknov (Př, Přv)
·        Rozpoznávání zvířecích stop na sněhu (Př, Přv, Pč)
·        Ochrana zdraví proti infekčním nemocem ( Př, Výchova ke zdraví, Přv, Prv)
·        Šetření energií – snižujeme provozní náklady, pravidelné zhasínání světel ve třídách, seznámit žáky se způsoby získávání energií, druhy energií a způsoby šetření
 
Únor – měsíc sněhu
·        Sběr odpadových surovin (papír, plast, baterie), malba na starý karton, krabice – využití odpadů, šetření papírem (Vv, Pč)
·        Výroba ptačích budek (Pč)
·        Zdravá výživa a správná životospráva, zdravé životní návyky (Výchova ke zdraví, Př, Přv, Prv)
·        Význam ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů (kresba – Vv)
·        Pitný režim, denní stravovací režim, stolování – estetické prostředí ve třídě, v jídelně ( Pč, Etická výchova, Př, Výchova ke zdraví)
 
Březen – měsíc vody
·        Světový den vody – 22.3., bez vody není život ( kresba – Vv, Pč)
·        Přírodní katastrofy – ničivá síla vody (připomenutí povodní v ČR v srpnu 2010, Př)
·        Úklid v okolí místních vodních toků (Pč, Tv)
·        Voda v hudbě – písně s tematikou řek, potoků, rybníků apod. (Hv)
 
Duben – měsíc jara
·        Pozorování prvních jarních rostlin (Prv, Přv)
·        Kresba jarních květin (Vv)
·        Význam lesů v krajině (druhy stromů, živočichů – Př, Přv, Prv)
·        Práce na školním pozemku – úklid v okolí školy (Pč)
·        Město, v němž bych chtěl/nechtěl bydlet (Čj – sloh, Vv – kresba)
·        Sadba květin ze semen ve třídách
·        Den Země – projektový den
 
Květen – měsíc květin

·        Globální problémy – přelidnění, choroby, vyčerpání nerostných surovin (Z, Př, Přv)

Pokračování: