Jdi na obsah Jdi na menu
 


·        Školní kolo SHM
·        Projektový den „ Den Země“
 
Květen
·        Návštěva plaveckého bazénu.- závody
·        Dopravní soutěž v rámci školy
·        Návštěva divadelního představení ( dle aktuální nabídky)
 
Červen
·        Branný závod
·        Den dětí
·        Školní výlety
·        Výstava VV a PV prací v Domě kultury
·        Diskotéka na rozloučenou
·        Pěvecká soutěž
 
 
 
 
 
 
POSTUPY A OPATŘENÍ PŘI ŘEŠENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
 
Obecné informace:
 Kázeňská opatření v souladu s platnými právními dokumenty:
·        Napomenutí třídního učitele (NTU)
·        Důtka třídního učitele (DTU)
·        Důtka ředitele školy (DŘŠ)
·        Snížený stupeň z chování
Další možnosti:
·        Oznámení na odbor sociálně právní ochrany dětí
·        Oznámení přestupkové komisi MěÚ
·        Podání trestního oznámení Policii ČR
Obecný postup:
·        Rozhovor se žákem, se žáky
·        Informovat rodiče
·        Informovat metodika prevence
 
· Z každého jednání provést zápis jednání , originál zápisu se vkládá do
katalogového listu žáka, kopie je uložena u metodika prevence
· Vyučující nejedná nikdy s rodiči sám, vždy si přizve kolegu.