Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah:
 
Úvod.......................................................................................................... 1
Analýza současného stavu…………………………………………….......... .......1
Cíle projektu........................................................................................... 1
Realizace projektu................................................................................... 2
1) na I. stupni.................................................................................... 2
2) na II. stupni................................................................................... 3
3) besedy.......................................................................................... 4
Školní metodik prevence......................................................................... 4
Prezentace projektu................................................................................ 4   
Plán akcí na školní rok............................................................................ 5
Postup a opatření při řešení sociálně patologických jevů……………..............6
Přesný postup při řešení šikany………………………………………......................7

Klíčové dokumenty pro oblast prevence……………………………….....................7

 

 

 

Pokračování: