Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh projektu

   
 
Navrhovaný projekt si klade za cíl nabídnout mládeži s těžkými formami mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení odpovídající formu vzdělávání v souladu s požadavky na celoživotní vzdělávání populace. Projekt poskytne aktivity běžné populace upravené podle potřeb a schopností mládeže s těžkým mentálním postižením (umělecké aktivity, obsluha multimediálních přístrojů, příprava pokrmů atd.).
Výše uvedená cílová skupina představuje mládež, která žije v rodinném prostředí a nevyužívá služeb sociálních nebo charitativních zařízení. Právě pro tuto mládež vzdělávací nabídka v ČR zcela chybí. Lidé s těžkým mentálním postižením jsou po celý život odkázáni na úplnou nebo částečnou pomoc ze strany rodičů či blízkých příbuzných. Proto je tak žádoucí jejich osamostatnění pomocí celoživotního vzdělávání.
Cílem projektu je s využitím podmínek základních škol speciálních nabídnout takové vzdělávací aktivity, které zajistí nejen udržení získaných vědomostí a dovedností z povinné školní docházky, ale i jejich další rozvoj. Nabídka spočívá v systému vzdělávacích aktivit organizačně zajištěných kurzy. Jejich náplň zahrne širokou oblast výtvarných činností, praktickou obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce spojené se samostatnou přípravu pokrmů.
Doba realizace: 1.3.2010 – 28.2.2013

Pokračování