Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimoškolní aktivity

 

7.6.2011 -       Projekt Ajax – prevence soc. patologických jevů                          1. stupeň
17.6.2011 -     Branný závod hlídek spec. škol okr. Děčín                                    4 žáci  
24.6.2011 -     Branný závod žáků školy                                                            2. stupeň
27.6.2011 -     Pěvecká soutěž tříd ve sborovém zpěvu                                      celá škola
 
 
Mimoškolní aktivity:
 
Kroužek výtvarné a pohybové výchovy                                           10 žáků
Počítače                                                                                     10 žáků
Taneční kroužek                                                                          14 žáků
Pěvecký kroužek                                                                           9 žáků
 
Další aktivity školy:
 
Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).
 
 
 
Konkrétní realizace EVVO ve školním roce 2010/2011
 
 
 
·         Přírodovědné vycházky – sběr kaštanů, žaludů a ostatního přírodního materiálu
·         Obnova květináčů, výzdoba tříd hrnkovými květinami (1.-9. roč.)
·         Září 2010 – zapojení se do projektu „ Recyklohraní“ (sběr vysloužilých baterií a elektrospotřebičů)
·         22.9. 2010 Evropský den bez aut – zapojení žáků do celorepublikové akce (1.-9. ročník)
·         Výtvarné práce z listí a kůry stromů (1. stupeň + speciální třídy )
·         Zabezpečení rostlin proti mrazům (2.stupeň)
·         22.10.2010 projektový den - Den stromů (2.,3.,4. ročník)
·         10.11.2010 – beseda „ třídění odpadu a následná recyklace“ (zástupce firmy EKO – KOM)
·         Výroba vánočních ozdob z přírodnin
·         Výroba ptačích krmítek
·         Péče o zvěř v zimě – přikrmování kachen (1.-5. ročník)
·         Rozpoznávání zvířecích stop na sněhu (1.- 5. ročník)
·         První jarní rostliny – kresba (1. stupeň + pomocné třídy)
·         Březen 2011 – zapojení se do projektu „Ukliďme si svět“ (sběr malých i velkých elektrospotřebičů)
·         20.4.2011 projektový den – Den Země, akce na náměstí v Rumburku pořádaná DDM (1.-9. roč.)
·         Úklid v okolí školy, jarní práce na školním pozemku (4.,5. ročník)
·         Výsadba pokojových rostlin a balkonových květin (2. stupeň)
·         13.5.2011 – exkurze do NP České Švýcarsko, Brtníky (2. stupeň)
·         19.5.2011 – výlet do ZOO v Liberci (1.-9. ročník + speciální třídy)
·         31.5.2011 – exkurze do NP České Švýcarsko, Brtníky (1. stupeň)

Pokračování