Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další aktivity školy:
 
Sběr papíru, sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).
 
 
 
 
Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2009
 
a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)
 
 
přímé                                                                                                      274 tis.
 
provozní                                                                                                   1 124 tis.
 
mzdové                                                                                                    7 519 tis.
 
rezervní fond                                                                                             0 tis.
 
Odvody                                                                                                      2 225 tis.
 
2 % MP (FKSP)                                                                                            135 tis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem                                                                                              11 277 tis. 
 
 
 
b) neinvestiční výdaje                                                                             0 tis.
 
c) finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu                             11 282 tis.
 
Hospodářský výsledek za rok 2009                                                              5 tis.
 
Výroční zpráva byla se zaměstnanci projednána na poradě dne 12.10.2010 a v pedagogické radě dne 14.10.2010.
 
 
 
                                                                                       Mgr.,Bc. Vladimír Šamša
 
 
V Rumburku dne 5.10.2010               
 
 
 
PŘÍLOHA 1: Tabulky k výroční zprávě

PŘÍLOHA 2: Fotografická dokumentace z činnosti školy

Příloha 2 - foto.dokumentace