Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další aktivity školy:
 
Sběr papíru (2. místo mezi školami ve Šluknovském výběžku), sběr žaludů a kaštanů pro myslivecké sdružení, sběr léčivých bylin (podběl, březové listí), třídění odpadu ve škole (PET lahve, papír).
 
 
 
 
Základní údaje o hospodaření školy k 31.12.2008
 
a) celkové výdaje (náklady) školy (v tis. Kč)
 
 
přímé                                                                                                                141 tis.
 
provozní                                                                                                            758   tis.
 
mzdové                                                                                                            6 769 tis.
 
investiční fond (šikmá plošina)                                                                  70 tis.
 
rezervní fond                                                                                                      0 tis.
 
Odvody                                                                                                         2 237 tis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
výdaje celkem                                                                                              10 231 tis. 
 
 
 
b) neinvestiční výdaje                                                                                          0 tis.
 
c) finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu                                 10 232 tis.
 
Hospodářský výsledek                                                                                      1 tis.
 
 
 
 
 
                                                                                              Mgr.,Bc. Vladimír Šamša
 
 
V Rumburku dne 5.10.2009               
 

PŘÍLOHA 1:  Fotografická dokumentace z činnosti školy

Příloha 1