Jdi na obsah Jdi na menu
 


1)    besedy
 
 
Datum
Třída
Název akce
Organizace
září
1. stupeň
Zdravý životní styl
SZŠ
říjen
2. stupeň
Drogy
K- centrum
listopad
2. stupeň
Šikana
K- centrum
prosinec
2. stupeň
Kouření, alkohol
SZŠ
leden
2. stupeň
Sexuálně přenosné nemoci
SZŠ
únor
2. stupeň
Těhotenství, péče o dítě
                -//-
březen
2. stupeň
Menstruace
               -//-
 
2. stupeň
Automaty, kyberšikana
             
Jedenkrát měsíčně
2., 3. třída
Ajax
Policie ČR
 
Další akce budou doplňovány podle potřeby průběžně během školního roku.
 
2)    pomůcky k dané problematice
 
DVD    -   Mezi stěnami (šikana)
VIDEO-    Láska je láska
-         Drogová problematika- Sexuální výchova/ I.
-         Drogová problematika –Sexuální výchova/ II.
-         Chování I.- Člověk mezi lidmi
-         Chování II. –Lidé kolem člověka
PC – Terasoft- Sexuální výchova
 
 
 
 
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
 
Ø      spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi
Ø      zúčastňuje se školení metodiků prevence
Ø      koordinuje přípravy a realizace programu ( vyhláška č. 72/2005 Sb., příloha č. 3- standardní činnosti ŠMP)

Ø      studuje akreditovaný kurz při Karlově univerzitě „ Metodik prevence“

Pokračování: