Jdi na obsah Jdi na menu
 


1)    besedy
 
 
Datum
Třída
Název akce
Organizace
 
 
Ajax
Policie ČR
.
 
Drogy
K- centrum
 
 
Šikana
K- centrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další akce budou doplňovány podle potřeby průběžně během školního roku.
 
2)    pomůcky k dané problematice
 
DVD    -   Mezi stěnami (šikana)
VIDEO-    Láska je láska
-         Drogová problematika- Sexuální výchova/ I.
-         Drogová problematika –Sexuální výchova/ II.
-         Chování I.- Člověk mezi lidmi
-         Chování II. –Lidé kolem člověka
PC – Terasoft- Sexuální výchova
 
 
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
 
Ø      spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi
Ø      zúčastňuje se školení metodiků prevence
 
 
 
PREZENTACE PROJEKTU
 

Žáci budou seznámeni prostřednictvím svých třídních učitelů s MPP.

Pokračování