Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivita školy

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
 
Prospěch:        s vyznamenáním                    8 žáků              tj.                     8,70 %
                        prospělo                            82 žáků              tj.                    89,13 %
                        neprospělo                          2 žáci                tj.                      2,17 %
 
 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků:
 
Školní metodik prevence                                                                              1 ped.
Vývojová dysfázie                                                                                       2 ped.
Diagnostika vývoje dítěte předškol. věku                                                         2 ped.
Multimedia ve školství – 4 moduly                                                              4 ped.
Multikultura                                                                                               4 ped.
Test postavy                                                                                             1 ped.
Podpora inkluzivního vzdělávání                                                                     1 ped.
SON-R                                                                                                       2. ped.
 
 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
 
 
22.9.2010 -     Den bez aut (zábavné dopoledne)                                             celá škola
12.10.2010 -   Zdravý životní styl (přednáška)                                                  1. stupeň
13.10.2010 -   Prevence kouření (přednáška)                                                   2. stupeň
22.10.2010 -   Den stromů                                                                             2.-5.roč.
10.11.2010 -   Návštěva městské knihovny                                                       4. ročník
12.11.2010 -   Divadelní představení (pohádka( DK Rumburk )                             1. stupeň
25.11.2010 -   Sálová kopaná – turnaj spec. škol okr. Děčín                                8 žáků
9.12.2010 -     Vystoupení tanečního a pěveckého kroužku v DD Krásná Lípa       15 žáků
10.12.2010 -   Mikulášská nadílka                                                                    celá škola
5.1.2011 -       Přednáška Policie ČR (šikana)                                                    1. stupeň
5.1.2011 -       Přednáška o hygieně – dívky                                                      2. stupeň
10.1.2011 -     Přednáška – puberta u chlapců a dívek                                        2. stupeň
26.2.2011 -     Karneval                                                                                    1. stupeň
prosinec – únor – plavecký výcvik                                                                      1. stupeň
3.3.2011 -       Florbal v České Kamenici                                                             8 žáků
8.3.2011 -       Policie ČR – dopravní výchova                                                      1. stupeň
24.3.2011 -     Městská policie Rumburk – přednáška o šikaně a trestní odpověd.  2. stupeň
5.4.2011 -       Návštěva Střední zdravotní školy s ukázkami první pomoci            2. stupeň
 7.4.2011 -  Soutěž o Zlaté kladívko – pracovní dovednost chlapců                       3 žáci
15.4.2011 -     Soutěž o Zlatou nitku – pracovní dovednost žákyň                         3 žákyně
19.4.2011 -     Policie ČR Děčín – trestní odpovědnost, šikana                             2. stupeň
20.4.2011 -     Den země                                                                                celá škola
29.4.2011 -     SHM – školní kolo                                                                     2. stupeň
13.5.2010 -     EVVO – Brtníky NP České Švýcarsko                                            25 žáků
19.5.2011 -     Výlet do ZOO Liberec                                                               40 žáků
19.5.2011 -     SHM – okresní kolo Varnsdorf                                                   6 žáků

Pokračování